Monday, September 19, 2011

[Nhóm VIIA - Halogen] Clo - Một số bài tập về clo

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM


Tính chất vật lý của clo
- Ở điều kiện bình thường, clo là chất khí có màu vàng lục, mùi xốc, độc, nặng hơn không khí.
- Clo tan vừa phải trong nước, nước clo gồm có khí clo (một phần không tan), axit clohiđric, axit hipoclorơ và nước.Tính chất hóa học của clo
- Nguyên tử nguyên tố clo dễ thu thêm một electron để đạt cấu hình electron bền của khí hiếm agon, vì thế tính chất hóa học chủ yếu của clo là tính oxi hóa mạnh.
- Trong hợp chất của clo với flo (ClF3) hoặc với oxi (Cl2O7), clo có số oxi hóa dương, vì độ âm điện của clo (3,16) chỉ nhỏ hơn độ âm điện của hai nguyên tố này.
- Clo oxi hóa được hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt), các phản ứng này tỏa nhiều nhiệt:- Đối với H2, clo chỉ phản ứng được khi được chiếu sáng, còn trong bóng tối thì clo oxi hóa chậm hiđro. Khi tỉ lệ số mol H2 : Cl2 = 1 : 1 thì phản ứng nổ mạnh- Khi hòa tan khí clo vào nước, một phần clo tan sẽ phản ứng với nước tạo thành axit clohiđric (HCl) và axit hipoclorơ (HClO), axit HClO là một axit yếu nhưng có tính oxi hóa mạnh, gốc hipoclorit kết hợp với cation kim loại tạo thành muối hipoclorit cũng có tính oxi hóa mạnh, được dùng làm thuốc tẩy, phổ biến nhất là nước Javel (dung dịch hỗn hợp 2 muối NaCl và NaClO).

- Dẫn khí clo qua các dung dịch muối của các halogen yếu hơn (Br, I) thì clo đẩy được các ion bromua, iotua ra khỏi dung dịch, tạo thành dung dịch muối clorua.- Clo cũng có thể oxi hóa được một số hợp chất. Ví dụ: clo oxi hóa FeCl2 thành FeCl3...

Ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế
- Clo được dùng trong công nghiệp như một chất để tẩy trắng sợi, vải, giấy...
- Clo thường được dùng để xử lý nước thải hoặc nước tại các hồ bơi, tuy nhiên, với một hàm lượng clo lớn trong nước hồ bơi có thể gây hư tóc (tóc khô, xơ cứng...), ngoài ra do clo tan trong nước tạo thành HClO có tính oxi hóa mạnh sẽ tẩy đi các tế bào da, khiến da tái tạo lại các tế bào non dễ bắt nắng hơn, khiến da mau bị đen sạm khi bơi.
- Các hợp chất hữu cơ chứa clo (CCl4 cacbon tetraclorua, PVC poli(vinyl clorua)...) cũng đóng vai trò quan trọng trong đời sống như làm đồ nhựa, hóa chất giúp điều chế các chất khác...
 - Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế clo bằng cách cho dung dịch HCl đặc tác dụng với các chất oxi hóa mạnh (KMnO4, K2MnO4, KClO3, MnO2, K2CrO4, K2Cr2O7 v.v...).
- Trong công nghiệp điều chế clo bằng phản ứng điện phân dung dịch NaCl (có vách ngân xốp).


MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ CLO TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
(Câu 17 - Đề thi tuyển sinh Cao Đẳng năm 2011 Khối B - Mã đề thi 197)
Hòa tan hoàn toàn 6,645 gam hỗn hợp muối clorua của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp nhau vào nước được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 (dư), thu được 18,655 gam kết tủa. Hai kim loại kiềm trên là
A. Na và K.
B. Li và Na.
C. K và Rb.
D. Rb và Cs.

 

1 comment: